logo for face-01.png

קילומטרים של חיוכים

אקים ירושלים

%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A8-03_

אקים ירושלים היא ביתם של 160 אנשים עם צרכים מיוחדים.

מיד שנה, אנו יוצאים לצעידה השנתית "הטרק"  למען הדיירים. על כל צועד לגייס כספים עבור השתתפותו בטרק.

 

השנה, בשל ההנחיות משרד הבריאות אנו נקיים את הטרק באופן אחר, כל צועד שנרשם מקבל ערכה הכוללת כובע, חולצה ומסיכת פנים, ומתחיל לצבור קילומטרים. אנו ממליצים להגיע לכ-100 קילומטר במצטבר לאורך החודש הקרוב.

 

במהלך הצעידה האישית (או המשפחתית) הצועדים ישלחו אלינו תמונות המתעדות את המסלול.

התהליך הוא פשוט

אתם נרשמים 

ושולחים את חבריכם לעמוד הזה

כדי לממן את הצעידה שלכם

וכך לתרום למטרה חשובה מאין כמוה.